...

Tuhkalannoitus

Tuhkaa käytetään yhtenä lannoitusraaka-aineena metsissä. Tuhka syntyy pääasiassa puun polttamisesta esimerkiksi puun polttolaitoksilla tai tulipalojen yhteydessä. Metsän lannoituksessa tuhkaa voidaan hyödyntää sen sisältämien ravinteiden vuoksi.

Tuhka sisältää erityisesti kaliumia, fosforia, kalsiumia ja muita hivenaineita. Nämä ravinteet ovat hyödyllisiä kasvien kasvulle ja terveydelle. Kalium edistää esimerkiksi solujen rakentumista ja veden kuljetusta kasvien sisällä, kun taas fosfori on tärkeä energian siirrossa ja kasvien aineenvaihdunnassa. Kalsium puolestaan vaikuttaa solujen rakenteeseen ja sitoo maaperän happamoitumista.

Tuhkan käyttö vähentää tarvetta keinotekoisten lannoitteiden käyttöön ja siten vähentää ympäristövaikutuksia.

Metsätyypit ja hyödyt

Yleisesti ottaen tuhka soveltuu parhaiten seuraaviin metsätyyppeihin:

  • Ravinteikkaat mänty- ja kuusivaltaiset metsät: Tuhkan ravinteet edistävät puiden kasvua ja terveyttä näissä metsissä, jotka ovat alttiita ravinteiden puutoksille. Erityisesti kaliumin lisääminen on hyödyllistä, koska se edistää puiden kestävyyttä ja vedenkuljetusta.
  • Kuivat ja karut mänty- ja koivuvaltaiset metsät: Tuhka auttaa näiden metsien ravinteiden saatavuutta ja parantaa maaperän hedelmällisyyttä. Kaliumin ja fosforin lisääminen on erityisen hyödyllistä kasvien kasvulle ja kehitykselle.

  • Turvekankaat: Tuhkaa voidaan käyttää turvekankaiden lannoituksessa, koska turvemaa on yleensä ravinneköyhää. Tuhkan ravinteet auttavat parantamaan kasvien kasvua ja ravinteiden saatavuutta näillä alueilla.

Tutkimuksissa on havaittu, että tuhkalannoitus voi parantaa metsien kasvua ja tuottavuutta eriasteisesti, riippuen olosuhteista ja sovelletuista menetelmistä. Joissakin tapauksissa on raportoitu jopa 20-30 prosentin kasvun lisäystä tuhkalannoituksen seurauksena. 

Esimerkki:

Metsänomistajalla on 10 hehtaarin metsä, jonka kasvu lisääntyy 20 prosenttia. Päätehakkuun koittaessa lannoittamattomasta metsästä hakataan 250 kuutiota/hehtaarilta. Tuhkalannoittamalla tuotto hehtaarille kasvaa 300 kuutioon/hehtaarilta. Lasketaan tuotto rahassa:

  1. 2500 kuutiometriä mäntytukkia: Hinta = 2500 kuutiometriä * 65 euroa/kuutiometri = 162 500 euroa

  2. 3000 kuutiometriä mäntytukkia: Hinta = 3000 kuutiometriä * 65 euroa/kuutiometri = 195 000 euroa

Jopa 32 500 euron lisätuotto!

Meidän ratkaisumme tuhkalannoitukseen!

FS712T/Hybid -keskipakoislevitin on suunniteltu erityisesti tuhkan levitykseen. Moniaukkoinen syöttö, erityismuotoiltu levityslautanen ja siilotäry takaavat tasaisen ja ongelmattoman tuhkan levityksen jopa 20 metrin leveydelle! Tuhkan lisäksi levitin soveltuu myös perinteisen kemiallisen raelannoitteen levitykseen. Levitin on mahdollista varustella pelkästään kemialliselle lannoitteelle, jolloin hintakin on edullisempi!

Laadun takaa vahva teräsrunko, ruostumattomasta teräksestä valmistettu syöttölaitteisto ja pulverimaalaus!

Tsekkaa lisää!

FS366/712ATV/Hybid -keskipakoislevitin on FS712T pikkuveli. Eli kolmepistekiinnityksen sijaan tämä on asennettavissa mönkijän peräkärryyn, tukkikärryyn tai omalle alustalle, joka voidaan varustella niin suksilla kuin pyörilläkin. Moniaukkoinen syöttö, erityismuotoiltu levityslautanen ja siilotäry takaavat tasaisen ja ongelmattoman tuhkan levityksen jopa 20 metrin leveydelle! Tuhkan lisäksi levitin soveltuu myös perinteisen kemiallisen raelannoitteen levitykseen. Levitin on mahdollista varustella pelkästään kemialliselle lannoitteelle, jolloin hintakin on edullisempi!

Laadun takaa vahva teräsrunko, ruostumattomasta teräksestä valmistettu syöttölaitteisto ja pulverimaalaus!

Tsekkaa lisää!

Sivua päivitetty 28.5.2023

fiFinnish
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.