Hedersomnämnande 24.11.2009 i Norra Karelens INNOSUOMI 2009 landskapstävling

Tävlingsbidragets namn: Draganordning för virke (Lunnings-pulkka) (Puidenvetolaite (Juontopulkka))
Företag: HT-tuote / Heikki Tuononen
Kontaktperson: Heikki Tuononen

Draganordningen lämpar sig för att driva vindfällen, sågtimmer eller brännvedsslanor ur tät skog. Som dragare lämpar sig snöskoter, 4-hjuling eller annat litet terrängfordon eller t.ex., en häst. Anordningen lämpar sig speciellt väl för små objekt och förflyttning av enstaka stammar. Motivering: Vid planering och förverkligande har speciell vikt fästs vid anordningens användbarhet och ergonomi. Anordningens kommersialisering har skett med snabb tidtabell och det första provpartiet om 20 stycken har sålts. Ett marknadsföringsavtal har slutits med ett företag i branschen. Produkten har ett registrerat nyttighetsmodellskydd.