Uutisia

Hedersomnämnande 24.11.2009 i Norra Karelens INNOSUOMI 2009 landskapstävling

Tävlingsbidragets namn: Draganordning för virke (Lunnings-pulkka) (Puidenvetolaite (Juontopulkka))
Företag: HT-tuote / Heikki Tuononen
Kontaktperson: Heikki Tuononen

(more…)