Draganordning för virke avsedd för Snöskoter eller 4-hjuling

Titta på YouTube -videon:

Produkten är nyttighetsmodellskyddad.

puunvetolaite kuva 2
Draganordningen för virke kan även benämnas:
Lunnings-pulkka eller Lunningsanordning, som lämpar sig för utdrivning av vindfällen, sågvirke, massaved och brännvedsslanor ur tät skog, som dragare kan användas snöskoter, 4-hjuling eller annat terrängfordon som t.ex., en häst.
Kör draganordningen intill stockens rotända, stocken kan med ringa kraft roteras på plats t.ex., med hjälp av fälljärn eller timmersax.
Ifall du på förhand har kört upp spåret intill stocken är det lättare att sätta sig i rörelse, en rask start-knyck gör att man säkrare kommer iväg. Draganordningens plastskivor förhindrar anordningen att fastna i ojämnheter i terrängen. Med draganordningen transporteras även massaved.
Virket är lätt att surra med hjälp av grimman som följer med anordningen. I ojämn terräng lönar det sig att använda lastspännare. Att lossa virket vid vältan underlättas genom att höja upp lossningsplatsen med t.ex., lastpallar.
Draganordningen kräver inte något stort uppbevaringsutrymme och kan transporteras till arbetsplatsen i de flesta personbilars bagageutrymme. Hopfällt mått 90 x 100 x 15 cm. Vikt med dragkoppling för snöskoter ca 28kg, med dragkoppling för 4-hjuling ca 30 kg. Virkesdrivning lyckas även med en 4-hjuling.
Likaså med snöskoter ur tät skog.
Draganordningen kopplad efter en banddriven 4-hjuling med vars hjälp man lätt flyttar även en tyngre björkstock eller t.ex., flera el-stolpar. (Bilden är tagen under ”Metsäkeskuksen pilkepäivät” i Toivala) En spårhyvel finns även att fås som tilläggsutrustning till draganordningen.

Broschyr