Traktordragen spridare för aska

Spridaren är speciellt utformad för spridning av granulerad aska.
Även lämplig för spridning av konstgödsel.
Ramen tillverkad av mycket kraftigt RHS-rör.
Övre räcket skyddar silon och fungerar som doserare.
Nedre räcket skyddar spridarplattan och fungerar som trappsteg.
Fästpunkterna möjliggör hög markfrigång och kan därmed användas även i svår terräng.
(Markfrigång 70 – 90 cm, beroende på typ av traktor.)
Fyra vingar, säkerställer en jämn gödsling,
vingarnas utformning ger dem lång brukstid.
Med fjärrkontrollsanordningen kan man för hand justera riktning och mängd av gödsel.
Doseraren, vingarna och vridplattan, tillverkade av kraftigt rostfritt stål.
Locket på silon är tillverkad av 6mm tjock PE-plast.
Silon är försedd med en vibrator.

SPECIFIKATIONER:

Arbetsbredd: Från körspårens bägge sidor 10 m eller 10 m till andra sidan.
Granulstorlek: 4 – 20 mm (även torr granul 0 – 35 mm, fungerar.)
Tankstorlek: 712 liter (650 kg säck.)
Höjd: 1180 mm
Bredd: 1670 mm
Längd: 1220 mm
Vikt: 230 kg
Spridningsmetod: Släpvagndragen spridning med vridplatta.
Kraftuttag: Traktorns kraftaxel, 540 – 1000r/min.
Tryckstångens tapp: 19 ja 25 mm
Dragstångens tapp: 21 ja 28 mm
Garanti: 1år

Broschyr